ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલાં વાક્યોમાંથી ખરું વાક્ય ઓળખી બતાવો.

નો-ની-નું-નાં - આ પ્રત્યયો પાંચમી વિભક્તિના છે.
તેનું રૂપ અદ્ભૂત છે. - આ વિધાન વાક્ય છે.
'હું ગીત ગાઉં છું - વાક્ય કર્મણિપ્રયોગ ગણાય
કિંમત એટલે પૈસા - આ નિષેધ વાક્ય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પલાખું શબ્દનો કયો અર્થ છે ?

દાખલાનો પ્રશ્ન
કૂટ પ્રશ્ન
આંકના પાડાનો પ્રશ્ન
આલેખનો પ્રશ્નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાક્રાંતા છંદનું ઉદાહરણ આપો.

બપોરી વેળાનું હરિતવરણું ખેતર ચડ્યું
જહી મરણયે મહોત્સવ અપૂર્વ જેવું થતું
છે કો મારું અખિલ જગમાં ? બૂમ મે એક પાડી
એકલ પાંખ ઉડાયના એકલ નહી હસાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP