મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં પ્રતિવર્ષ 5 મી જુન દિવસ કયા હેતુસર ઉજવવામાં આવે છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય મજુર દિવસ
વિશ્વ શાંતિ દિવસ
વિશ્વ પશુપાલન દિવસ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
માનવ રૂધિરમાં રક્તકણોની ખામી ધરાવતો થેલેસીમિઆ રોગ આ સાદીનો ખતરનાક રોગ માનવામાં આવે છે. આ રોગનું નિયંત્રણ તથા તેની સારવારને વેગ આપવા 'ઇન્ટરનેશનલ થેલેસેમીઆ ડે’ કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

8, મે
18, જૂન
8, માર્ચ
18, એપ્રિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુ.એન.) દ્વારા કઈ તારીખ વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે ?

ફેબ્રુઆરી, 21
જૂન, 21
ઓગસ્ટ, 21
જાન્યુઆરી, 21

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP