વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
IISને વિશ્વ વિદ્યાલયનો દરજ્જો મળ્યો નથી.
આપેલ બંને
IISની સ્થાપના ઈ.સ.1909માં બેંગલુરુ ખાતે થઈ હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારત સરકારની પહેલ "મેઘરાજ" ___ છે.

કૃષિ ડેટા એનાલિટિક્સ સોફ્ટવેર
ઈ-ગવર્નન્સના અમલીકરણ માટેના સીધ્ધાંતોનો સમૂહ
દેશભરમાં હવામાન આગાહી અને વરસાદ આગાહી માટેનું સમર્પિત સુપર કોમ્પ્યુટર
સામાન્ય ધોરણોના સમૂહને અનુસરતું વિતરિત ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ એન્વાયરમેન્ટનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'Energy For Ever' ઉદ્દેશ કઈ સંસ્થાનો છે ?

ઈન્ડિયન રિન્યુએબલ એનર્જી ડેવલપમેન્ટ એજન્સી લિમિટેડ
એન.ટી.પી.સી.
પાવર ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
વિદ્યુત મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મંગળ મિશનના જોડેલા લિમન આલ્ફા ફોટોમીટરનો ઉપયોગ છે.

બહિર્મંડળમાં ઉપસ્થિત નિષ્ક્રિય તત્ત્વોની જાણકારી માટે
સપાટીનું તાપમાન માપવા
મિથેનનો ખ્યાલ મેળવવા
મંગળના વાતાવરણમાં ડ્યુટેરિયમ અથવા હાઈડ્રોજનનું પ્રમાણ જનળવવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP