વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતમાં 'નેશનલ સાયબર સિક્યોરિટી' માટે કઈ નીતિ સંબંધિત છે ?

નેશનલ સાયબર સિક્યોરીટી પૉલીસી, 2015
નેશનલ સાયબર સિક્યોરીટી પૉલીસી, 2013
નેશનલ સાયબર સિક્યોરીટી પૉલીસી, 2014
નેશનલ સાયબર સિક્યોરીટી પૉલીસી, 2016

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
'ટાટા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ' (TIFR)ના સંસ્થાપક કોણ હતા ?

રાજા રમન્ના
હોમી જહાંગીર ભાભા
હોમી સેઠના
સી.વી. રામન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
23 મે, 2016ના રોજ સફળ પરિક્ષણ કરાયું હતું. આ પ્રથમ તબક્કો હતો. જેનું નામ ___ છે.

HEX-Hypersonic Flight Experiment
LEX - Landing Experiment
REx - Return Flight Experiment
SPEX - Scramjet Propulsion Experiment

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
પ્રાચીન ભારતના ક્યાં મહાન ગણિતજ્ઞને "ભારતના પાઈથાગોરસ" ગણી શકાય ?

બ્રહ્મગુપ્ત
આર્યભટ્ટ
ભાસ્કરાચાર્ય
બોદ્ધાયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઈસરો દ્વારા સચાલિત અત્યાર સુધીના ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ મિશન પૈકી સૌથી વધુ સમય 2 કલાક 15 મિનિટ સુધી ચાલનારુ મિશન કર્યું છે ? ‌

PSLV C - 34
PSLV C - 35
PSLV C - 37
PSLV C - 36

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP