વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ઇસરોએ હાલમાં હવામાંથી ઓક્સિજન લઈ બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તેવા કયા એન્જિનનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું ?

સ્પેસ એક્સ
સ્ક્રેમસેટ
સ્પેસ જેટ
સ્ક્રેમજેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
K4 મિસાઈલ્સ વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

K4 મિસાઈલ્સ સુપરસોનિક ક્રૂઝ મિસાઈલ્સ છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તે જળમાંથી પ્રક્ષેપિત થનારી મિસાઈલ્સ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP