ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
મુગલ સલ્તનતના વાઇસરોય તરીકે ગુજરાતમાં નીચે દર્શાવેલમાંથી કોણે ફરજ બજાવેલ હતી ?

મુરાદ બક્ષ
દારા શિકોહ
આપેલ તમામ
ઔરંગઝેબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
શ્રી મોહનલાલ પંડ્યા અને શંકરલાલ પરીખ કઈ ચળવળ સાથે સંકળાયેલા હતા ?

દાંડીકૂચ
બારડોલી સત્યાગ્રહ
અમદાવાદ મિલ કામદાર હડતાલ
ખેડા સત્યાગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP