ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં ગણિતના પ્રાધ્યાપકની નોકરી છોડી ગાંધીજીના પ્રિય રક્તપિત્તિયાની સેવા કરનાર મહાનુભાવ કોણ છે ?

અજય પટેલ
રતિભાઈ જોષી
ગોવિંદભાઈ રાવલ
સુરેશભાઈ સોની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દેવની મોરીના સ્તૂપના સુશોભનો કઈ શૈલીને મળતા આવે છે ?

ગાંધાર અને પાશ્ચાત્ય શૈલી
દ્રવિડ શૈલી
હોપસલ શૈલી
મારું ગુર્જર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP