ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલાં વાક્યોમાં રેખાંકિત કરેલા શબ્દોમાં કયા વાક્યમાં રવાનુંકારી શબ્દપ્રયોગ થયેલો છે ?

એની આંખમાંથી ટપટપ આંસું સરી પડ્યાં.
વરસાદથી ઠેરઠેર ખાડા પડી ગયા છે.
મનમાંમનમાં મૂઝાવાથી શું ફાયદો ?
આજકાલ તોડફોડ કરવી સામાન્ય બાબત ગણાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સચિને વિદાય લીધી.' - વાક્યનું કર્મણિ વાક્ય બનાવો.

સચીનથી વિદાય લેવાઈ
સચીનથી વિદાય લેવાશે નહી
સચિન વિદાય લેશે
સચિન વિદાય લે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.

ઓવરો-પુલ્લિંગ
કસ્તૂરી-સ્ત્રીલિંગ
વસાણું-નપુસકલિંગ
પુંજી-પુલ્લિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP