સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રચિહનમાં કયા બે પ્રાણીઓ જોવા મળે છે?

બળદ અને ગાય
ગાય અને હાથી
હાથી અને ઘોડા
આખલો અને ઘોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વેલિંગ્ટન કયા દેશની રાજધાની છે ?

નાઈઝીરીયા
નોર્વ
ન્યુઝીલેન્ડ
નેધરલેન્ડ (હોલેન્ડ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આઝાદ હિંદ સરકારની સ્થાપના કયારે અને કયા કરવામાં આવી હતી ?

21 ઓક્ટોબર, 1943 - સિંગાપુર
26 જાન્યુઆરી, 1940 - કોલકાતા
21 ઓક્ટોબર, 1943 - રંગુન
1 સપ્ટેમ્બર, 1942 - કોહિમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
POW એટલે શું ?

પાવર ઓફ વોર્ડ
પ્રિઝનર ઓફ વોર
આમાંનું કંઈ જ નહીં
પેન્શન ઑફ વોર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP