પર્યાવરણ (The environment)
કાર્બન ક્રેડિટના ખ્યાલનો ઉદ્ભવ નીચેના પૈકી કયા પ્રોટોકોલમાં થયો ?

સી. ઓલ. પ્રોટોકોલ
મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ
પેરિસ પ્રોટોકોલ
ક્યોટો પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દેશમાં હવાની ગુણવત્તાનાં ધોરણો નક્કી કરવાની જવાબદારી કોને આપવામાં આવેલ છે ?

કાયદા મંત્રાલય
WHO
સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વાઈલ્ડ લાઈફનું રક્ષણ એ નાગરિકોની કઈ ફરજ કહેવાય ?

માનવીય ફરજ
નૈતિક ફરજ
રાજકીય ફરજ
સામાજિક ફરજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વન નાબૂદીને કારણે કઈ બાબતમાં ઘટાડો થાય છે ?

દુષ્કાળ
ગ્લોબલ વોર્મિંગ
જમીનનું ધોવાણ
વરસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
BOD વધે તો પાણીમાં દ્રાવ્ય O2 નું પ્રમાણ ___

વધે છે
થોડું વધે છે
ઘટે છે
કોઈ જ ફરક ના પડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં કયા પ્રકારના જંગલો સૌથી વધુ છે ?

સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલો
ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી જંગલો
ઉષ્ણ કટિબંધીય ખરાઉ જંગલો
ઉષ્ણ કટિબંધીય કાંટાળા જંગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP