પર્યાવરણ (The environment)
કેલ્વિન ચક્ર શું છે ?

ખોરાકના પાચનનું ચક્ર
પૃથ્વી પર સમગ્ર ઉષ્માના વહનનું ચક્ર
હરિતકણ ધરાવતી વનસ્પતિમાં સૂર્યપ્રકાશના શોષણ બાદ પ્રકાશની ગેરહાજરીમાં થતી પ્રક્રિયાનું ચક્ર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
કયા ટાઈગર રીઝર્વ માટે ભૂરસિંગ - ધી બારા સિંઘ (Bhoorsingh the Barasingha)ની માસ્કોટ તરીકે પસંદગી કરવામાં આવેલી છે ?

કાન્હા ટાઈગર રિઝર્વ
કાઝીરંગા
ઈન્દ્રાવતી
તાડોબા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
દેશમાં હવાની ગુણવત્તાનાં ધોરણો નક્કી કરવાની જવાબદારી કોને આપવામાં આવેલ છે ?

કાયદા મંત્રાલય
સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ
સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય
WHO

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા કયા ગ્રીનહાઉસ ગેસ સાથે સંકળાયેલી સંમેલનો છે ?
I. સ્ટોકહોમ
II. પૃથ્વી (રીયો)
III. ક્યોટો
IV. પેરીસ

I અને III
I, III અને IV
I અને II
I, II, III અને IV

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
બ્લૂ મોરમોનને નીચેના પૈકી કયા રાજ્યના 'રાજ્ય પતંગિયા' તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે ?

મેઘાલય
મહારાષ્ટ્ર
કર્ણાટક
સિક્કિમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
રાષ્ટ્રીય વન્યજીવ બોર્ડ ભારતમાં વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1972 (વખતોવખત સંશોધિત કર્યા મુજબ) હેઠળ સ્થપાયેલ સંસ્થા છે, તેનો અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના કેન્દ્રીય મંત્રી
પ્રધાનમંત્રી
પ્રધાનમંત્રી દ્વારા નિમાયેલ પર્યાવરણવિદ્
રાષ્ટ્રપતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP