પર્યાવરણ (The environment)
વનસ્પતિની વિવિધતા દ્રષ્ટિએ એશિયામાં ભારતનું સ્થાન કેટલામું છે ?

પાંચમું
પ્રથમ
સાતમું
ચોથું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી ગ્રીન હાઉસ ગેસના સહુથી મોટા સ્ત્રોતને ઓળખો.

કૃષિ
વાહન-વ્યવહાર
ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા
થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેનામાંથી કયા વાયુને ગ્રીનહાઉસ વાયુ કહે છે ?

ક્લોરો ફ્લુરો કાર્બન (CFC)
આપેલ તમામ
કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
હાઇડ્રોફલોરો કાર્બન (HFC)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાંથી પીકા નામની સ્તનધારી પ્રાણીની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે ?

સિક્કિમ
બિહાર
મણિપુર
પશ્ચિમ બંગાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
નીચેના પૈકી કયા કયા ગ્રીનહાઉસ ગેસ સાથે સંકળાયેલી સંમેલનો છે ?
I. સ્ટોકહોમ
II. પૃથ્વી (રીયો)
III. ક્યોટો
IV. પેરીસ

I, III અને IV
I, II, III અને IV
I અને III
I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP