યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનામાં સગર્ભા સ્ત્રીઓને કયા રોગ વિરોધી રસી અપાય છે ?

હિપેટાઈટીસ
યેલો ફીવર
મેનીનજાઈટીસ
ટીટનેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સામાન્ય રીતે ક્યા આવેલું હોય છે ?

તાલુકા કક્ષાએ
ગ્રામ્ય કક્ષાએ
શહેરી વિસ્તારમાં
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સામાન્ય રીતે કેટલી વસ્તીવાળા શહેરને મેગાસિટી કહેવાય ?

1 કરોડથી વધુ વસ્તીવાળા
50 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા
10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા
10-15 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
બીપીએલ (BPL - ગરીબી રેખા નીચે જીવતા) પરિવારો માટે શસ્ત્રક્રિયા જેવી ખર્ચાળ સારવાર માટે ઠરાવેલ હોસ્પિટલ / સારવાર પૂરી પાડવા રાજ્ય સરકારની યોજનાનું નામ શું છે ?

મમતા અભિયાન
ચિરંજીવી યોજના
મુખ્યમંત્રી અમૃતમ્ યોજના
આર.સી.એચ - 2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP