યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના" નું સૂત્ર શું છે ?

હમારા ખાતા હમારા સ્વાભિમાન
સબ કા ખાતા સબ કા વિકાસ
હમારા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા
મેરા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારે નાગરીકોની ફરિયાદોના નિવારણ માટે કયો પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂક્યો છે ?

એકપણ નહીં
સ્વાગત
નિર્મલ ગ્રામ
ઈ-ગ્રામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માર્ચ-2015માં મુકાયેલ બહુહેતુક (Multi purpose) અને મલ્ટી-મોડલ પ્લેટફોર્મનો PRAGATI (pro Active Governance and Timely Implementation) હેતું શું છે ?

આપેલ તમામ
સમગ્ર દેશમાં કૌશલ્ય વિકાસ માટેના પ્રયાસોનું સંકલન કરવું.
સામાન્ય માનવીની ફરિયાદો દૂર કરવી અને સાથોસાથ દેખરેખ અને સમીક્ષા કરવી.
બાળકીઓને તકનિકી શિક્ષણ માટે પ્રોત્સાહન અને ટેકો પૂરો પાડવો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારના રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ઉન્નત જ્યોતિ દ્વારા કિફાયતી LED યોજનાનું નામ શું છે ?

પ્રકાશયુઝ યોજના
ઉજાલા યોજના
જનધન યોજના
જ્યોતિ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારની કઈ પહેલ દેશમાં તમામ 2,50,000 ગ્રામ પંચાયતોને આઈટી કનેક્ટીવીટી પૂરી પાડવાનું લક્ષ્યાંક રાખે છે ?

ઈ-તાલ
નેશનલ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્ક
ડાયલ. ગવ
મેઘરાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
અનુસૂચિત જાતિ / જન જાતિ માટે માનવ ગરીમા યોજના શું છે ?

સાયકલ માટે સહાય
શિક્ષણ માટે લોન
સ્વરોજગારી માટે કિટ્સ
શિક્ષણ માટે સ્કોલરશીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP