યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારતમાં બેરોજગારીની સમસ્યાના ઉકેલ માટે નીચેનામાંથી કઈ યોજના મદદરૂપ છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલ યોજના
પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના
પ્રધાનમંત્રી કૌશલ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત વધુમાં વધુ કેટલી રકમની લોન આપી શકાય છે ?

રૂ. પાંચ લાખ
રૂ. પંદર લાખ
રૂ. ત્રણ લાખ
રૂ. દસ લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સરકાર દ્વારા ચાલતા કાર્યક્રમમાં વિટામીન એ બાળ એન્યુઅલ રાઉન્ડ વર્ષમાં કયા મહિનાઓમાં આપવામાં આવે છે ?

એપ્રિલ અને મે
ફેબ્રુઆરી અને ઓગસ્ટ
માર્ચ અને સપ્ટેમ્બર
જાન્યુઆરી અને જૂન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP