યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું" સૂત્ર (Slogan) શું છે ?

એક ખાતા સબકે લીયે
મેરા ખાતા દેશ પહેચાન
મેરા ખાતા ભાગ્ય વિધાતા
મેરા ખાતા અન્ન દાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આઈ.સી.ડી.એસ યોજનાનું અમલીકરણ નીચે જણાવેલ વિકલ્પોમાંથી કોના દ્વારા થાય છે ?

આરોગ્ય વિભાગ
શિક્ષણ વિભાગ
મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગ
ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સ્વ. સહાય જૂથને અનુરૂપ કાર્યક્રમ કયો છે ?

જવાહર રોજગાર યોજના
સ્વર્ણ જયંતિ સ્વરોજગાર યોજના
નેહરુ રોજગાર યોજના
બાલિકા સમૃદ્ધિ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
કઈ યોજના હેઠળ આદિવાસી વિસ્તારની આંગણવાડીમાં લાભાર્થીઓને અઠવાડિયામાં બે દિવસ અને મધ્યાહ્ન ભોજન હેઠળની સ્કૂલોમાં અઠવાડિયામાં એક દિવસ દૂધ આપવામાં આવે છે ?

અન્નમ્ બ્રહ્મ યોજના
કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના
દૂધ સંજીવની યોજના
અન્નપ્રાશન દિવસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP