યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આરોગ્ય સુવિધાઓ અને આરોગ્ય જાગૃતિ જેવી બાબતો માટે નીચેના પૈકી કઈ સેવાઓ અમલમાં છે ?

108 ઈમરજન્સી સેવા
ખિલખિલાટ
આરોગ્ય સંજીવની
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
દીકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ કયો છે ?

દિકરીઓને કન્યાદાન આપવાનો
દીકરીઓને યોગ્ય જીવનસાથી મેળવી આપવાનો
દીકરીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટેની સહાયનો
કન્યાદરમાં વધારાને પ્રોત્સાહન આપવાનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સ્ત્રીઓમાં હાડકાની ઘનતા ઓછી થવાના મુખ્ય કારણો ___ છે.

કેલ્શિયમ યુક્ત ખોરાકનો અભાવ
કસરતનો અભાવ
આપેલ તમામ
રજોનિવૃત્તિ (મેનોપોઝ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP