યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
'સૌની' યોજનાનું પૂરું નામ શું છે ?

સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અપલિફ્ટ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નહેર અપલિફટ ઈરિગેશન યોજના
સૌરાષ્ટ્ર નહેર અવતરણ ઈરિગેશન યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઊર્જા મંત્રાલય પ્રમાણે કોઈ ગામનું વીજળીકરણ થયેલું છે એમ ત્યારે કહી શકાય કે જ્યારે ગામના કુલ રહેઠાણોના ___% રહેઠાણોનું વીજળીકરણ થયેલું હોય.

25%
30%
10%
20%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંસ્થાકીય સુવાવડનું પ્રમાણ વધારવા તેમજ માતા અને બાળમરણ ઘટાડવા ખાસ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના અમલમાં છે ?

કિશોરી શક્તિ યોજના
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ચિરંજીવી યોજના
મિશન મંગલમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સ્માર્ટ સિટીનાં કયા મુખ્ય લક્ષણો છે ?

આપેલ તમામ બાબતો
જમીનનો મહત્તમ ઉપયોગ
ગીચતા, પ્રદૂષણમાં ઘટાડો, લોકોની સુવિધા, સલામતીમાં વધારો
દરેક માટે ઘરનું આયોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નાગરિકો માટે ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી આધારિત ડિજિટલ સંપર્ક સેતુના માધ્યમથી શાસનમાં ભાગીદારીને ગતિશીલ બનાવવા કયું સીમાચિહ્નરૂપ પગલું જાહેર કરેલ છે ?

સ્વચ્છ ભારત
સલામત ભારત
Mygov
બેટી વધાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્ય સરકારે પંચવટી યોજના કયારથી અમલમાં મૂકી છે ?

26 જાન્યુઆરી, 2005
2 ઓક્ટોબર, 2001
11 સપ્ટેમ્બર, 2004
15 ઓગષ્ટ, 2006

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP