યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"મિશન મંગલમ્" યોજનાનો મુખ્ય હેતુ શું છે ?

ગ્રામ્ય મહિલાઓનું સશક્તિકરણ અને આર્થિક સદ્ધરતા
ગ્રામીણ આવાસ
મોટા ઉદ્યોગોને મૂડીસહાય
પછાત વર્ગો માટે સ્વાસ્થ્ય સહાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નરેગાનું નામ બદલી 'મનરેગા' કોની યાદમાં કરવામાં આવ્યું ?

ગાંધીજી
જવાહરલાલ નેહરુ
રાજીવ ગાંધી
વિનોબા ભાવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ મુજબ ફ્લોપી અથવા ડિસ્ક મારફતે પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતીમાં ડિસ્ક દીઠ ___ રૂ. ચૂકવવાના હોય છે.

રૂ. 2
રૂ. 20
રૂ. 50
રૂ. 100

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
"NABH" નું પ્રમાણપત્ર કઈ સંસ્થાને આપવામાં આવે છે ?

વાહન વ્યવહાર માટેના રસ્તાઓ
હોટલ અને લોજ
દવાખાનું અને હોસ્પિટલ
સાયન્સ કોલેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP