યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારના શહેરી વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ HRIDAY યોજનામાં નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું શહેર પસંદ કરવામાં આવ્યું છે ?

સોમનાથ
દ્વારકા
અંબાજી
પાલીતાણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઉજ્જ્વલા યોજનાનો હેતુ શું છે ?

મફતમાં LED બલ્બોનું વિતરણ કરવું.
બીપીએલ પરિવારોને મફતમાં વીમાનું રક્ષણ આપવું
શાળાઓના પ્રવેશદરમાં વધારો કરવો.
બીપીએલ પરિવારોને એલપીજી કનેક્શન આપવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ECCE નું પૂરું નામ...

અરલી ચાઈલ્ડ સેન્ટર એજયુકેશન
અરલી કમ્યુનિકેશન કેર એન્ડ એજ્યુકેશન
અરલી ચાઈલ્ડહુડ કેર એન્ડ એજયુકેશન
અરલી ચાઈલ્ડ કમ્યુનિકેશન એજ્યુકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ કોર્પોરેશન દ્વારા બેન્કેબલ યોજના દ્વારા ગરીબી રેખા હેઠળ આવતા શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના અનુસૂચિત જાતિના વ્યક્તિઓ માટે વેપાર / ધંધા માટે મહત્તમ કેટલી રકમ સુધીનું ધિરાણ આપવામાં આવે છે ?

એક લાખ
ત્રણ લાખ
પાંચ લાખ
બે લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP