યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના અંતર્ગત શરૂ થયેલ મુદ્રા બેંક દ્વારા પ્રારંભિક તબક્કે ત્રણ યોજનાઓ શરૂ કરેલ છે. તેના નામ નીચે મુજબ રાખેલ છે.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
શિશુ, કિશોર અને તરૂણ
કૃષક, શ્રમિક અને સીમાંત ધંધાદારી
સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી ICDS યોજનાના લાભાર્થી કોણ નથી ?

શાળાએ જતાં બાળકો
3 થી 6 વર્ષના બાળકો
કિશોરીઓ
સગર્ભા માતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
માહિતી મેળવવા માટેની અરજીમાં ત્રીજા પક્ષકારના હિત સમાયેલા હશે તો અરજી કર્યાની તારીખથી કેટલા દિવસ સુધીમાં માહિતી આપવાની રહેશે ?

35 દિવસ
30 દિવસ
40 દિવસ
45 દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના ગામડાઓ / શહેરો અને નગરો તથા પરાઓના ગરીબ કુટુંબો માટે સિંગલ પોઈન્ટ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ માટે કઈ યોજના અમલી બનાવવામાં આવેલ છે ?

કુટિર જ્યોતિ યોજના
ગ્રામ / શહેર આવાસ વીજ યોજના
ખુશી યોજના
ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો સ્થાપવાનું કાર્ય નીચેનામાંથી કોનું છે ?

ગુજરાત રાજ્ય પંચાયત પરિષદ
ગ્રામ પંચાયત
જિલ્લા પંચાયત
તાલુકા પંચાયત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના હેઠળ શાળાઓમાં જતા બાળકોને વીમા કવચ પુરું પાડવામાં આવે છે ?

વિદ્યાદીપ
વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ
ચિરંજીવી યોજના
સરસ્વતી સાધના યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP