યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીચેનામાંથી કયો કાર્યક્રમ ગ્રામીણ મહિલાઓમાં બચતના ધ્યેય સાથે કાર્યરત છે ?

રાષ્ટ્રીય મહિલા કોષ
જવાહર રોજગાર યોજના
મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના
ઈન્દિરા આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
વર્ષ 2004-05માં પારંપારિક સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે આસ્થા જળવાઈ તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે કઈ યોજનાનો અમલ શરૂ કર્યો ?

જ્યોતિગ્રામ યોજના
કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના
પંચવટી યોજના
તીર્થગ્રામ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભુખમરો અને કુપોષણથી થતાં મૃત્યુને રોકવા તેમજ ઘર વિહોણા વ્યક્તિ / કુટુંબ તથા અન્ય બાળકોને અન્ન સલામતી આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના અમલમાં છે ?

કુપોષિત - પોષણ યોજના
પોષણ વરદાન યોજના
અન્નબ્રહ્મ યોજના
અન્નપૂર્ણા યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારની કઈ પહેલ દેશમાં તમામ 2,50,000 ગ્રામ પંચાયતોને આઈટી કનેક્ટીવીટી પૂરી પાડવાનું લક્ષ્યાંક રાખે છે ?

ઈ-તાલ
મેઘરાજ
ડાયલ. ગવ
નેશનલ ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP