યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આઈ.સી.ડી.એસ. યોજનાના લાભાર્થી કોણ છે ?

સગર્ભા અને ધાત્રી મહિલા
6 વર્ષથી નીચેના બાળકો
15-44 વર્ષની વયજૂથની મહિલા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઘરદીવડા યોજના અંતર્ગત ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબની ગ્રામ્ય અને શહેરી મહિલાઓને ધંધા ક્ષેત્રે ક્યાં સુધીની લોન આપવામાં આવે છે ?

રૂ. 7,000
રૂ. 10,000
રૂ. 5,000
રૂ. 15,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ભારત સરકારે સ્વચ્છ ભારત અભિયાનના માસ્કોટ રૂપે કોને જાહેર કર્યા છે ?

અર્પના જીતમલ
કુંવરબાઈ
જ્યોત્સના કરપરીયા
હેમલત્તા મુખર્જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકાર દ્વારા "મમતા અભિયાન"નો નીચેના પૈકી કયો ઘટક નથી ?

મમતા સંદર્ભ
મમતા નોંધ
મમતા કલ્યાણ
મમતા મુલાકાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP