સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
શરીરમાં ફોસ્ફરસનું મહત્વ શું છે ?

હિમોગ્લોબિનનું સંશ્લેષણ કરે છે.
શરીરની પેશીઓ અને માંસના ઘડતર માટે જરૂરી છે.
હાડકાના બંધારણમાં જરૂરી છે.
હાડકાંના ઘડતર માટે જરૂરી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
તારાઓનું ટમટમતું દેખાવા માટે કઈ પ્રકાશીય ઘટના જવાબદાર છે ?

પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન
પરાવર્તન
વાતાવરણીય વક્રીભવન
વાતાવરણીય પરાવર્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
લાકડાના દહન બાદ નીચેનામાંથી કયો નુક્સાનકારક પદાર્થ છૂટો પડે છે ?

ઓક્સિજન
નાઈટ્રોજન
કાર્બન ડાયોક્સાઈડ
હાઇડ્રોકાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કઈ કસોટી દ્વારા ટાઇફોઈડ છે કે નહિ તે નક્કી થાય છે ?

વેસ્ટર્ન બ્લોટ
પેપસ્મિયર
વિડાલ કસોટી
એલિઝાટેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP