કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા શહેરમાં વકફ ટ્રીબ્યુનલ કચેરીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો ?

વડોદરા
અમદાવાદ
ગાંધીનગર
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ઝટપટ પ્રોસેસિંગ' પહેલ કયા વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી ?

નીતિ આયોગ
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિભાગ
GST કાઉન્સિલ
આવકવેરા વિભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ રૂરલ વિમેન (ગ્રામીણ મહિલાઓ અંગેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ) ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

16 ઓક્ટોબર
14 ઓક્ટોબર
15 ઓક્ટોબર
13 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં અમેરિકાએ કયા દેશ /દેશોને કરન્સી મેનિપ્યુલેટર વોચ લિસ્ટમાં સામેલ કર્યા ?
1. ભારત
2. તાઇવાન
3. થાઇલેંડ
4. ભૂટાન

માત્ર 1,2
માત્ર 1,2,4
માત્ર 1,2,3
માત્ર 1,3,4

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP