સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વિનેગારનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
ક્લોરાઈડ ઓફ લાઈમ
ડાઈલ્યુટ એસિટીક એસિડ
સોડિયમ નાઈટ્રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ધી કાઉન્સિલ ફોર સાયન્ટિફિક એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ(CSIR) દ્વારા BGR-34 નામની આયુર્વેદિક દવા શરૂ કરવામાં આવેલ છે આ દવા કયા રોગને સંબંધિત છે ?

લોહીનું દબાણ
ડાયાબિટીસ
એઈડ્ઝ
કેન્સર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

વિટામીન - કે - ઝેરોપ્થેલ્મીયા
વિટામીન - ઈ - રતાંધણાપણું
વિટામીન - એ - એનીમીયા
વિટામીન - ડી - સુકતાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
'ન્યુટ્રોન'ની શોધ કરનાર વૈજ્ઞાનિક કોણ હતા ?

ગોલ્ડી સ્ટીન
જોસેર આસ્પીડીન
જે. જે. થોમસન
જેમ્સ ચેડવીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP