વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
પૂર્વ જર્મની અને પશ્ચિમ જર્મનીનું એકીકરણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું ?

ઓકટોબર, 2001માં
ઓક્ટોબર, 1990માં
ઓક્ટોબર, 1996માં
જાન્યુઆરી, 1995માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
ફિડેલ કાસ્ટ્રોનું તાજેતરમાં નિધન થયું. તેઓ લાંબા સમય સુધી કયા દેશના રાષ્ટ્રપ્રમુખ હતાં ?

કેમરૂન
ઝામ્બિયા
ક્યૂબા
કેન્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન નાઝી જર્મનીએ Wafeare State ઊભું કર્યું ત્યારે તેના વિરોધમાં કોણે કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ આપ્યો ?

ફ્રેડરિક વોન
ગાંધીજી
વિલિયમ ટેમ્પલ
બિસ્માર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP