વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન નાઝી જર્મનીએ Wafeare State ઊભું કર્યું ત્યારે તેના વિરોધમાં કોણે કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ આપ્યો ?

ગાંધીજી
વિલિયમ ટેમ્પલ
ફ્રેડરિક વોન
બિસ્માર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશ્વનો ઈતિહાસ (History of the world)
પૂર્વ જર્મની અને પશ્ચિમ જર્મનીનું એકીકરણ ક્યારે કરવામાં આવ્યું ?

ઓક્ટોબર, 1996માં
ઓક્ટોબર, 1990માં
ઓકટોબર, 2001માં
જાન્યુઆરી, 1995માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP