ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ગંગા નદી પર 9.8 કિ.મી.નો લાંબો પુલ બાંધવા માટે કોની વચ્ચે કરાર થયા છે ?

ધી એશિયન ડેવલોપમેન્ટ બેન્ક અને ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર
ધી વર્લ્ડ બેંક અને ભારત સરકાર
ધી એશિયન ડેવલોપમેન્ટ બેન્ક અને ભારત સરકાર
ધી ઈન્ટરનેશનલ મોનીટરી ફંડ અને ભારત સરકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP