ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કયા પ્રકારના જંગલો સૌથી વધારે પ્રદેશ ટકાવારી ધરાવે છે ?

ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર
ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી વન
વિષુવવૃતીય (લીલા) સદાબહાર
સવાના અને રણ વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કઈ મધમાખી ઉછેરમાં અનુકૂળ હોવાથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

ભૂગા મધમાખી
ડમ્મર મધમાખી
ભમરીયા મધમાખી
સાતપૂડિયા મધમાખી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP