ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો સૌથી ઊંચો ઉચ્ચપ્રદેશ કયો છે ?

છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચપ્રદેશ
લદાખનો ઉચ્ચપ્રદેશ
કારાકોરમનો ઉચ્ચપ્રદેશ
દખ્ખણનો ઉચ્ચપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ, વિશ્વની કુલ વસ્તીમાં ભારતનો ભાગ કેટલો છે ?

10% -15% થી ઓછો
20% થી વધુ
15% થી 20% ની વચ્ચે
10% થી ઓછો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના સંઘ પ્રદેશમાં સૌથી વધુ વિસ્તાર ધરાવતો પ્રદેશ કયો છે ?

દિલ્હી રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશ
આંદામાન અને નિકોબાર
દાદરા અને નગર હવેલી
પુડુચેરી (પોંડિચેરી)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના દક્ષિણતમ બિંદુને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે ?

લક્ષ્ય પોઈન્ટ
પોક પોઈન્ટ
કન્યાકુમારી
ઈન્દિરાપોઈન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP