સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના સર્વપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા ?

ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર
ડૉ.રાધાકૃષ્ણન
પં.જવાહરલાલ નેહરુ
ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રસાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
બલાત્કારના ગુનાની તપાસ દરમિયાન તેણીની મેડિકલ તપાસ કયારે થઇ શકે ?

તપાસ અધિકારીની યોગ્ય વિનંતીથી
ભોગ બનનાર મહિલાની સહમતીથી
પોલીસ કમિશ્નરની મંજુરી મળ્યા પછી
ન્યાયાધીશના હુકમ પછી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેના પૈકી કઈ સંખ્યા "ગૃહ મંત્રાલય" હેઠળ કામગીરી કરે છે ?

બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ (BSF)
નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ (NSG)
ઈન્ડો ટિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP)
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
તલાટી કમ મંત્રી માટે મંત્રીઘર કે જે તે ગામમાં રહેવું ___ ગણાય.

અનુકૂળતા અનુસાર
અનિશ્ચિત
ફરજિયાત
મરજિયાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP