સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું રાસાયણિક નામ શું છે ?

પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ
હેમીહાઈડ્રેટ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ
કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઈબોલા શું છે ?

અમેરિકાનું એક શહેર
એમેઝોન જંગલોમાં વસ્તુ એક પ્રાણી
રોગચાળો પ્રસરાવનારો મારક વાયરસ જે માત્ર થોડા અઠવાડિયામાં મૃત્યુ નીપજાવે છે.
પ્રખ્યાત એથલેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
છોડમાં થતી વૃદ્ધિ માપવા માટે નીચે પૈકી કયુ સાધન ઉપયોગમાં લેવાય છે ?

સાયકલો ટ્રોન
સાયકાલોમીટર
સાયટો ટ્રોન
કેસ્કોગ્રાફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP