સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈને શાની શોધ કરી ?

એટમ બોમ્બ
સાપેક્ષતાવાદનો સિદ્ધાંત
શીતળાની રસી
ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
સિંગદાણામાં ભેજ રહી ગયો હોય તો તેના સંગ્રહ દરમિયાન ___ નામનું ઝેરી તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે.

પેનીસીલીયમ
માઈક્રોટોક્સીન
એસ્પરજીલસનાઈઝર
આફલાટોક્સીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP