સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કયો બોમ્બ સૌથી વધુ વિઘાતક છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
અણુ બોમ્બ
ન્યુટ્રોન બોમ્બ
હાઈડ્રોજન બોમ્બ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓપ્ટિકલ ફાયબર કયા સિદ્ધાંત ઉપર કામગીરી કરે છે.

Refraction પ્રકાશના કિરણોનું અલગ-અલગ દિશામાં પ્રત્યાવર્તન
Scattering સ્કેટિંગ વિખેરવું
Total internal reflection આંતરિક પરાવર્તન
Interference દખલગીરી કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP