સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
"લાઈટ ઈયર" નો ઉપયોગ કયા હેતુસર કરવામાં આવે છે ?

પ્રકાશની તીવ્રતાની ગણતરી
અંતરની ગણતરી
સમયની ગણતરી
પ્રકાશની ગતિની ગણતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેના ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોમાંથી રસાયણશાસ્ત્રી તરીકે કોણ પ્રખ્યાત હતું ?

હોમી ભાભા
જગદીશચંદ્ર બોઝ
સી. વી. રામન
પ્રફુલ્લચંદ્ર રોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ગરમી મળતા 'ઊર્ધ્વપાતનની' ઘટના થતી હોય તેવા પદાર્થો કયા છે ?

સંચળ અને ચિરોડી
કપૂર અને નવસાર
મીઠું અને હળદર
મોરથુથું અને ફટકડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP