સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચુંબકીય સોય કયા સાધનમાં જોવા મળે છે ?

માઈક્રોસ્કોપમાં
બાયનોક્યુલર
હોકાયંત્રમાં
બેરોમીટરમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP