સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રોકેટમાં ઘન બળતણ તરીકે કયું સંયોજન વપરાય છે ?

એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઈડ
એલ્યુમિનિયમ પરકલોરેટ
એમોનિયમ ક્લોરાઇડ
પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
અનાજની જાળવણી માટે નીચેના પૈકી કઈ દવા વપરાય છે ?

મોરથુથુ
કોસ્ટિક સોડા
ઝીંક ફોસ્ફાઈડ
એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ખાદ્ય પદાર્થોની જાળવણી માટે નીચેના પૈકી કઈ રીત સાચી નથી ?

વરાળથી બાફવું
નિર્જલીકરણ
હિમીકરણ
રાસાયણિક સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP