કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
એક પણ નહીં
ક્યુઆર કોડ
બારકોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે ?

આરપીએમ
સીડી
ડીવીડી
સીડી- આરડબલ્યુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન મેનેજર કયું ?

એમ.એસ. એક્સેસ
ઇન્ટરનેટ એક્સપ્લોરર
એમ.એસ. ઓર્ગેનાઇઝેશન
એમ.એસ. આઉટલુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP