કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

નેરો
આમાંથી એક પણ નહિ
ઓ.એસ.
એન્ટીવાઇરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

એક્સ્ટેંશન
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
યુઝરનેમ
ડોમેઈન નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
લેઝર પ્રિન્ટરની અંદર અક્ષરો છાપવા માટે વપરાતો પાઉડર જેવો પદાર્થ સંગ્રહ કરતું યુનિટને શું કહેવાય છે ?

ટોનર
ડિસ્પ્લે ટર્મિનલ
હેમર
પ્રિન્ટ હેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP