કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

ટ્રાન્સમિશન
મિડિયા
સ્ટેશન
સોફ્ટવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

મીલીમીટર
બીટ
આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP