કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે ?

ડીવીડી
આરપીએમ
સીડી- આરડબલ્યુ
સીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સ્પીચ ઇનપુટ નો સિદ્ધાંત કયો છે ?

ઇનપુટ રેકોગ્નાઈઝેશન
ડેટા રેકોગ્નાઈઝેશન
વોઈસ રેકોગ્નાઈઝેશન
સાઉન્ડ ઇનપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP