કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
એરોનોટિકલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી (ADA) અનુસાર, LCA 'તેજસ-Mk2' વિમાન ક્યા વર્ષ સુધીમાં લૉન્ચ કરવામાં આવશે ?

વર્ષ 2022
વર્ષ 2025
વર્ષ 2024
વર્ષ 2026

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
વિશ્વનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ વે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે ક્યા વર્ષમાં કાર્યરત થઈ જશે ?

વર્ષ 2026
વર્ષ 2025
વર્ષ 2024
વર્ષ 2023

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP