ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
અટીરા (ATIRA)શાના માટે જાણીતું છે ?

પ્લાસ્ટિક સંશોધન
જ્વેલરી સંશોધન
ક્લબ હાઉસ તરીકે
કાપડ સંશોધન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
રસાયણો, સ્ટીલ કાસ્ટિંગ, ખનીજતેલ શુદ્ધિકરણમાં, વગેરેમાં ઉપયોગમાં લેવાતું બેન્ટોનાઈટ ખનીજ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે ?

પાટણ
ભાવનગર
પોરબંદર
સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં બોકસાઈટ સૌથી મોટા પ્રમાણમાં ક્યાં મળી આવે છે ?

કચ્છ અને જામનગર
પંચમહાલ
વડોદરા અને ખેડા
મહેસાણા અને પાલનપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ભાલ" પ્રદેશનો નીચેના પૈકી કયા મેદાનોમાં સમાવેશ થાય છે ?

ચરોતરના પૂર્વનું મેદાન
વીરમગામનું મેદાન
ઢાઢરનું મેદાન
અમદાવાદના મેદાનનો દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP