GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
શરતો અને બાંયધરીઓ (Conditions and Warranties) નીચેનામાંથી કયા સ્વરૂપે હોઈ શકે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વ્યક્ત સ્વરૂપે
આપેલ બંને
ગર્ભિત સ્વરૂપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
ઓડિટ કાર્યક્રમના ઘડતર અને તેની વ્યૂહરચનાના અમલ માટે નીચેનામાંથી કોણ જવાબદાર બને છે ?

સંચાલકો
ઓડિટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ધંધાકીય એકમના અધિકારીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નીચેનામાંથી ભારતની કયા પ્રકારની જમીન "રેગુર"ના નામે પણ જાણીતી છે ?

રાતી જમીન
રણ પ્રકારની જમીન
કાળી જમીન
લેટેરાઈટ જમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSRTC Senior Accountant / Inspector of Accountant (25-8-2019)
નીચું કામગીરી લિવરેજ એ શું દર્શાવે છે ?

સ્થિર ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
નાણાકીય ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
નાણાકીય ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP