વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
દિવ્યચક્ષુ(Divine Eye) શું છે ?

એન્ટાર્કટિકામાં 6 માસની રાત દરમિયાન કાર્યરત ભારતીય પ્રયોગશાળા
DRDO દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલું રડાર
બંગાળની ખાડીમાં તાજેતરમાં ઉઠેલા તોફાનને આ નામ આપવામાં આવ્યું હતું.
AIIMSના તજજ્ઞો દ્વારા વિકસાવેલ કૃત્રિમ આંખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ભારતનું એક નો-જહાજ કે જે વિશ્વભરના સાગર પ્રવાસના આયોજનમાં છે તથા એ જહાજ પરની તમામ સદસ્ય મહિલાઓ છે, જે જહાજ ___ છે.

INS હદેઈ
INS ચેન્નાઈ
INS ખંડેરી
INS સુમાત્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
રાજીવ ગાંધી ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ યોજના (RGGVY) વિશે ખરા વિધાનો પસંદ કરો.

યોજના 11મી પંચવર્ષીય યોજના દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવી હતી.
આપેલ બંને
તેનો લક્ષ દરેક ગ્રામીણ ઘરના વિદ્યુતીકરણનો છે.
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
GANAN અંગે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે ?

આ પ્રણાલી IRSનો ઉપયોગ કરશે.
GANAN એક નેવિગેશન પ્રણાલી છે.
આ પ્રણાલી GPS પ્રણાલી પર આધારિત છે.
તેને SBAS (Satellite Based Augmentation System) પણ કહે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP