બાયોલોજી (Biology)
કેટલાક જીવાણુમાં DNA ઉપરાંત DNA નો નાનો ગોળાકાર ટુકડો આવેલ હોય છે તેને શું કહે છે ?

કશા
પિલિ
ફિમ્બી
પ્લાસ્મીડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જળોમાં શ્વસનરંજક હિમોગ્લોબીન ક્યાં આવેલું હોય છે ?

રક્તકણ
ત્રાકકણ
રુધિરરસ
શ્વેતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બંધ પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે ?

આપેલ તમામ
ઊભયજીવી
નુપૂરક
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં તારાકેન્દ્ર આવેલું હોય છે ?

પ્રાણીકોષ
વનસ્પતિકોષ
આપેલ તમામ
નીલહરિતલીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝાઈમ એટલે શું ?

r - RNA + પ્રોટીન
r - RNA
ન્યુક્લિઈક એસિડના બનેલા ઉત્સેચક
રિબોઝોમ + r - RNA

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP