કમ્પ્યુટર (Computer)
RAM નો સમાવેશ કયા પ્રકારની મેમરી તરીકે થાય છે ?

પ્રાઈમરી મેમરી
સેકન્ડરી મેમરી
બાહ્ય મેમરી
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

ઈમેજ સેટર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર
ટાઈપ રાઈટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP