કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
Exim બેકે ક્યા દેશને પેયજળ પ્રોજેક્ટ હોસ્પિટલ નિર્માણ અને સૌર પ્રોજેકટો માટે 210.73 મિલિયન ડોલરની સોફ્ટ લોન અંગે હસ્તાક્ષર કર્યા ?

સેનેગલ
ગિની
માલી
ઘાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ઓગસ્ટ 2021 (Current Affairs August 2021)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/ વિધાનો પસંદ કરો.

વર્ષ 2015માં ગુજરાતમાં સિંહોની વસતી 529 હતી.
વર્તમાનમાં ગુજરાતમાં સિંહની વસતી 674 છે.
આપેલ તમામ
છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં સિંહની વસતીમાં 29%નો વધારો થયો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP