બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્રમાં ક્રિસ્ટીના F1 કણો કઈ પ્રક્રિયા માટેના જરૂરી ઉત્સેચકો ધરાવે છે ?

ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ
ક્રેબ્સચક્ર
ગ્લાયકોલિસીસ
પ્રકાશપ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન કોષ અંગિકા કઈ છે ?

લાઇસોઝોમ
કોષકેન્દ્ર
કોષકેન્દ્રીકા
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું સ્થળ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગીકરણ સંશોધન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે ?

જનીન બેંક
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેઓ સૌપ્રથમ જીવંત સ્વરૂપ તરીકે જાણીતા છે ?

મોનેરા
ફૂગ
પ્રોટિસ્ટા
વનસ્પતિસૃષ્ટિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP