કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ફાઈન્ડ(Find) માટે એમ. એસ. વર્ડમાં કઈ શોર્ટકટ કી છે ?

Ctrl + F
Ctrl + S
Ctrl + F3
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક પણ નહીં
FTD સર્વર
FTP સર્વર
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
એસેસરીઝ
કંટ્રોલ પેનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP